BlackBerry Z3 - Vypnutí vytváření automatických příběhů

background image

Vypnutí vytváření automatických příběhů

Ve výchozím nastavení je funkce automatických příběhů v zařízení BlackBerry zapnuta.

1.

V aplikaci Obrázky posuňte prstem od horní části obrazovky směrem dolů. Klepněte na ikonu

.

2.

Nastavte přepínač Automatické příběhy do polohy Vypnuto.