BlackBerry Z3 - Podporované profily a služby Bluetooth

background image

Podporované profily a služby Bluetooth

Zařízení BlackBerry podporuje technologii Bluetooth Smart Ready a následující profily. Jestliže je zařízení propojeno
s pracovním účtem, správce může používání určitých profilů zakázat.

Profil

Popis

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Tento profil umožňuje přenášet datovým proudem zvukové soubory ze

zařízení BlackBerry do zařízení Bluetooth s podporou stereofonního zvuku,
jako jsou stereofonní náhlavní soupravy, reproduktory nebo soupravy do
vozidla.

ANS (Alert Notification Service)

Tento profil umožňuje zařízením Bluetooth přístup k přijatým oznámením
v zařízení včetně informací o typu oznámení, odesílateli oznámení a počtu
nových a nepřečtených oznámení.

AVRCP (Audio/Video Remote Control
Profile)

Tento profil umožňuje používat tlačítka na náhlavní soupravě Bluetooth
k provádění určitých činností, např. k úpravě hlasitosti nebo přehrávání
následujícího či předchozího multimediálního souboru v zařízení
BlackBerry. Pokud jste připojeni k soupravě do vozidla Bluetooth,
umožňuje tento profil rovněž procházení hudebních souborů v aplikaci
Hudba v zařízení.

BAS (Battery Service)

Tento profil umožňuje zařízením Bluetooth přístup k informacím o úrovni
nabití baterie v zařízení.

CTS (Current Time Service)

Tato služba umožňuje zařízení sdílet informace o čase s dalšími zařízeními
Bluetooth.

DI (Device Identification Profile) / DIS
(Device Identification Service)

Tento profil umožňuje zařízením Bluetooth získat informace o modelu
zařízení BlackBerry a zajistit tak podporu funkcí „plug and play“, jako je
automatické stahování potřebných ovladačů.

Uživatelská příručka

Nastavení

158

background image

Profil

Popis

HFP (Hands-Free Profile)

Tento profil umožňuje připojit zařízení BlackBerry k náhlavním soupravám
a soupravám do vozidla Bluetooth a volat pomocí funkce hands-free. Tento
profil podporuje funkce aplikace Telefon včetně hlasového vytáčení,
opětovného vytáčení a konferenčních hovorů.

HID (Human Interface Device)

Tento profil umožňuje připojit zařízení BlackBerry k zařízení Bluetooth, jako
je například klávesnice nebo myš.

IAS (Immediate Alert Service)

Tato služba umožňuje zařízením Bluetooth odeslat do zařízení výstrahu,
například zprávu veřejného varovného systému.

LLS (Link Loss Service)

Tato služba do zařízení odešle oznámení BlackBerry, pokud je přerušeno
připojení zařízení Bluetooth k jinému zařízení Bluetooth.

LNS (Location and Navigation Service)

Tento profil umožňuje zařízením Bluetooth přístup k informacím
souvisejícím s polohou zařízení (používá se například v aplikacích ke
sledování venkovních aktivit).

HOGP (Low Energy Human Interface
Device)

Tento profil umožňuje připojit zařízení BlackBerry k zařízení Bluetooth, jako
je například klávesnice nebo myš.

MAP (Message Access Profile)

Tento profil umožňuje soupravě do vozidla Bluetooth zobrazit oznámení
o nových zprávách v zařízení BlackBerry. Díky tomuto profilu může
souprava do vozidla přistupovat ke zprávám, takže lze ve vozidle číst,
odstraňovat, procházet, vytvářet a odesílat e-mailové a textové zprávy.

NDCS (Next DST Change Service)

Tato služba umožňuje zařízení sdílet informace o příštím přechodu na letní
čas a zpět se zařízeními Bluetooth.

OPP (Object Push Profile)

Tento profil umožňuje odesílání a přijímání souborů mezi zařízením
BlackBerry a zařízením Bluetooth. Podporuje soubory kontaktů a událostí
kalendáře a multimediální soubory, jako jsou obrázky, zvukové soubory
a soubory videa.

PAN - U/NAP (Personal Area Networking -
User/Network Access Point)

Tento profil umožňuje po připojení k počítači s podporou Bluetooth
používat zařízení BlackBerry jako modem.

PBAP (Phone Book Access Profile)

Tento profil umožňuje soupravě do vozidla Bluetooth přístup ke kontaktním
informacím a historii posledních hovorů v zařízení BlackBerry. Pomocí
tohoto profilu lze v soupravě do vozidla uskutečnit hovor s kontaktem nebo
zobrazit jméno kontaktu u příchozího hovoru.

rSAP (Remote SIM Access Profile)

Tento profil umožňuje zařízení Bluetooth, například telefonu do vozidla,
připojení k zařízení BlackBerry, pokud je připojeno k síti GSM. Díky tomuto

Uživatelská příručka

Nastavení

159

background image

Profil

Popis

profilu může zařízení Bluetooth používat funkce karty SIM v zařízení
BlackBerry. Z telefonu do vozidla tak lze například uskutečňovat hovory
nebo odesílat a přijímat textové zprávy prostřednictvím karty SIM v zařízení.

SPP (Serial Port Profile)

Tento profil umožňuje připojit vaše zařízení k zařízení Bluetooth, které
podporuje připojení k ploše, obcházení bezdrátového připojení a přenos
dat.

TPS (Tx Power Service)

Tato služba umožňuje zařízení Bluetooth přístup k aktuální úrovni
vysílacího výkonu v zařízení BlackBerry.