BlackBerry Z3 - Organizacija oznaka

background image

Organizacija oznaka

Dobro je imati organizirane oznake jer ćete tako jednostavnije pronaći web-stranice koje tražite.

Promjena oznaka

Oznaci možete promijeniti naziv ili internetsku adresu.

1.

U Preglednikdodirnite

>

.

2.

Dodirnite i držite knjižnu oznaku.

3.

Dodirnite

.

4.

Upišite novi naziv ili adresu internetske stranice.

Dodavanje, promjena naziva ili brisanje oznake za knjižnu oznaku

Oznake vam pomažu u kategorizaciji knjižnih oznaka kako biste ih brže mogli pronaći. Na primjer, oznake možete koristiti
za organiziranje svojih mrežnih stranica ili blogova za vijesti.

U BlackBerry preglednikdodirnite

>

.

• Za dodavanje oznake dodirnite i držite knjižnu oznaku. Dodirnite

. Naziv oznake upišite u polje Dodaj oznaku.

• Za promjenu naziva oznake dodirnite Oznake. Dodirnite i držite oznaku. Dodirnite

. Upišite novi naziv oznake.

• Za uklanjanje oznake iz knjižne oznake dodirnite i držite knjižnu oznaku. Dodirnite

. Dodirnite oznaku.

• Za brisanje svih instanci oznake dodirnite Oznake. Dodirnite i držite oznaku. Dodirnite

.

Brisanje oznake

1.

U Preglednikdodirnite

>

.

2.

Dodirnite i držite oznaku.

3.

Dodirnite

.