Bantuan BlackBerry Z3

background image

BlackBerry Z3 Smartphone

Versi: 10.3.2

Panduan Pengguna

background image

Diterbitkan: 2015-06-12

SWD-20150612095637574

background image

Kandungan

Persediaan dan asas...................................................................................................................................... 6

Baru dalam keluaran ini................................................................................................................................. 6
Memperkenalkan telefon pintar BlackBerry anda........................................................................................... 9
Peranti anda sepintas lalu.............................................................................................................................. 9
Apa yang berbeza tentang BlackBerry 10 OS? ............................................................................................. 10
Ikon pemberitahuan.....................................................................................................................................17
Ikon Menu................................................................................................................................................... 17
Menyediakan peranti anda...........................................................................................................................18
Menggunakan gerak isyarat .........................................................................................................................21
Interaksi lanjutan......................................................................................................................................... 28
Memperibadikan peranti anda..................................................................................................................... 29
Penukaran Peranti....................................................................................................................................... 30
Mengenai BlackBerry ID ..............................................................................................................................41

Telefon dan suara........................................................................................................................................ 44

Telefon........................................................................................................................................................ 44
Pemberitahuan dan nada dering.................................................................................................................. 54
Mel Suara.................................................................................................................................................... 61

BlackBerry Hub dan e-mel...........................................................................................................................64

BlackBerry Hub dan e-mel...........................................................................................................................64
joyn untuk peranti BlackBerry 10 ................................................................................................................ 94

Media.......................................................................................................................................................... 97

Menukar kelantangan media........................................................................................................................97
Sambungan, format dan codec fail audio dan video yang disokong............................................................... 97
Rangkaian dan Sambungan: Media..............................................................................................................98
Kamera........................................................................................................................................................98
Gambar..................................................................................................................................................... 108
Muzik........................................................................................................................................................ 116

background image

Video.........................................................................................................................................................121
BlackBerry Story Maker .............................................................................................................................125
Perkongsian media.................................................................................................................................... 129
Radio FM...................................................................................................................................................130

Tetapan.....................................................................................................................................................133

Menyesuaikan tetapan peranti anda...........................................................................................................133
Mengemas kini perisian peranti anda......................................................................................................... 137
Bateri dan kuasa........................................................................................................................................138
Sambungan............................................................................................................................................... 147
Papan Kekunci BlackBerry dan menaip......................................................................................................172
Bahasa......................................................................................................................................................179
Kaedah input papan kekunci......................................................................................................................181
Paparan skrin............................................................................................................................................ 186
Kebolehcapaian.........................................................................................................................................188
Kad media dan storan................................................................................................................................ 207
Menggunakan peranti anda dengan BlackBerry Link ................................................................................. 212

Aplikasi dan ciri......................................................................................................................................... 223

Menyusun aplikasi..................................................................................................................................... 223
Perihal BlackBerry Assistant ..................................................................................................................... 226
Kalendar....................................................................................................................................................230
Kenalan.....................................................................................................................................................241
Jam........................................................................................................................................................... 248
Aplikasi Android.........................................................................................................................................253
Peta dan GPS.............................................................................................................................................255
Pelayar...................................................................................................................................................... 262
Tag Pintar ................................................................................................................................................. 269
Pengurus Fail ............................................................................................................................................272
Kalkulator..................................................................................................................................................275

Produktiviti dan kerja................................................................................................................................. 277

Mengenai BlackBerry Balance dan ruang kerja anda ................................................................................. 277
Ingat..........................................................................................................................................................284

background image

Keselamatan dan sandaran........................................................................................................................291

Kata laluan dan mengunci..........................................................................................................................291
Apa yang perlu dilakukan jika peranti anda hilang atau dicuri..................................................................... 298
BlackBerry Protect ....................................................................................................................................299
Memadam bersih peranti untuk memadam data peranti anda.................................................................... 301
Tetapan keselamatan................................................................................................................................ 301
Password Keeper ...................................................................................................................................... 304

Notis undang-undang................................................................................................................................ 309