BlackBerry Z3 - Menggunakan peranti anda sebagai lampu suluh

background image

Menggunakan peranti anda sebagai lampu suluh

Anda boleh menambah pilihan untuk menggunakan peranti anda sebagai lampu suluh pada menu Tetapan Pantas.

1.

Pada skrin utama, leret ke bawah dari bahagian atas skrin.

2.

Ketik

Tetapan > Tetapan Pantas.

3.

Pilih kotak semak Lampu Suluh.

Panduan Pengguna

Tetapan

187