BlackBerry Z3 - Uw weergavetaal wijzigen

background image

Uw weergavetaal wijzigen

De taal die u hebt geselecteerd tijdens de eerste configuratie van uw BlackBerry-toestel is uw weergavetaal. Het
beginscherm, BlackBerry Hub en ondersteunde toepassingen geven inhoud weer in deze taal.

1.

Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.

2.

Raak

Instellingen > Taal en invoer aan.

3.

Raak in de vervolgkeuzelijst Taal de taal aan die u wilt gebruiken.