BlackBerry Z3 - Heeft mijn toestel BlackBerry Balance?

background image

Heeft mijn toestel BlackBerry Balance?

BlackBerry Balance is alleen beschikbaar op BlackBerry-toestellen die zijn gekoppeld aan een Enterprise Mobility
Management-oplossing van BlackBerry.

Als u wilt controleren of uw toestel BlackBerry Balance gebruikt, voert u een van de volgende handelingen uit:
• Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm. Als u Naar werkruimte of Naar pers.

ruimte ziet, is BlackBerry Balance geïnstalleerd.

• Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm. Raak

Instellingen > Info aan. Zoek in

de vervolgkeuzelijst Categorie naar Werkruimte. Als u dit niet ziet, of u ziet Alleen werkruimte, dan is uw toestel niet

ingesteld voor het gebruik van BlackBerry Balance.

Gebruikershandleiding

Productiviteit en werk

275