BlackBerry Z3 - Het e-mailadres voor een agenda wijzigen

background image

Het e-mailadres voor een agenda wijzigen

Hebt u meerdere agenda's op uw BlackBerry-toestel, dan kunt u voor elke agenda een ander e-mailadres instellen.
Wanneer u een afspraak aanmaakt in een bepaalde agenda, worden uitnodigingen verstuurd vanaf het e-mailadres dat aan
die agenda is toegewezen.
Het e-mailadres dat u gebruikt, moet al aan uw toestel zijn toegevoegd. Voor sommige accounts kunt u het e-mailadres niet
wijzigen (uw werkaccount bijvoorbeeld).

1.

Veeg in de Agenda-app naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.

Gebruikershandleiding

Toepassingen en functies

234

background image

2.

Raak

> Instellingen Uitnodiging voor vergadering aan.

3.

Raak het e-mailadres aan in de vervolgkeuzelijst onder een agenda.