BlackBerry Z3 - Nawigowanie w aplikacji przeznaczonej dla systemu Android

background image

Nawigowanie w aplikacji przeznaczonej dla systemu

Android

W aplikacjach Android można wyświetlić lub ukryć pasek operacji znajdujący się u dołu bądź szybko powrócić do
poprzedniego ekranu.

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby wyświetlić dodatkowe operacje możliwe do wykonania, w aplikacji przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.
• Aby wyświetlić lub ukryć pasek działań na ekranie głównym przesuń palcem w dół z górnej części ekranu. Dotknij opcji

Pokaż lub Ukryj.

• Aby powrócić do poprzedniego ekranu, umieść palec poniżej ekranu i przesuń ukośnie do połowy. Przesuń palcem po

przekątnej do góry w lewo.

Podręcznik użytkownika

Aplikacje i funkcje

252

background image