BlackBerry Z3 - Włącz moduł Bluetooth

background image

Włącz moduł Bluetooth

1.

Na ekranie głównym przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.

Dotknij opcji

Ustawienia > Sieci i połączenia > Bluetooth.

3.

Włącz przełączanie opcji Bluetooth.

Po włączeniu technologii Bluetooth, ikona zmienia kolor na niebieski, a w lewym górnym rogu ekranu pojawia się ikona

.

Aby wyłączyć technologię Bluetooth, wyłącz przełącznik Bluetooth.