BlackBerry Z3 - Salvarea detaliilor unui apel de tip conferinţă în aplicaţia Calendar

background image

Salvarea detaliilor unui apel de tip conferinţă în

aplicaţia Calendar

Puteţi salva informaţiile cu privire la puntea apelului de tip conferinţă în aplicaţia Calendar BlackBerry pentru a putea

adăuga rapid informaţiile respective la invitaţiile la şedinţă.

1.

În aplicaţia Calendar, treceţi rapid cu degetul în jos din partea superioară a ecranului.

2.

Atingeţi

> Conferinţă prin telefon mobil >

.

3.

Introduceţi informaţiile cu privire la puntea apelului de tip conferinţă, precum numerele de telefon şi codurile de

acces.

4.

Atingeţi Salvare.