BlackBerry Z3 - Ajustarea prolixităţii pentru text sau punctuaţie utilizând setările dispozitivului

background image

Ajustarea prolixităţii pentru text sau punctuaţie utilizând setările

dispozitivului

1.

Pe ecranul de întâmpinare, treceţi rapid cu degetul în jos din partea superioară a ecranului.

2.

Atingeţi

Setări pentru a seta punctul de interes. Apoi, atingeţi de două ori pentru a activa meniul Setări.

3.

Atingeţi Accesibilitate pentru a seta punctul de interes. Apoi, atingeţi de două ori pentru a activa opţiunea

Accesibilitate.

4.

Atingeţi Cititor de ecran pentru a seta punctul de interes. Apoi, atingeţi de două ori pentru a activa opţiunea Cititor

de ecran.

5.

Pentru a seta prolixitatea pentru text, procedaţi astfel:
a.

atingeţi Prolixitate cu un deget pentru a seta punctul de interes;

b.

Atingeţi cu un deget pentru a activa câmpul Prolixitate ca punct de interes şi a deschide lista derulantă cu

opţiuni.

c.

atingeţi cu un deget pentru a seta punctul de interes pe opţiunea de prolixitate ridicată sau prolixitate scăzută;

d.

atingeţi de două ori cu un deget pentru a selecta alegerea.

6.

Pentru a seta prolixitatea pentru punctuaţie, procedaţi astfel:
a.

atingeţi Prolixitate punctuaţie cu un deget pentru a seta punctul de interes;

b.

Atingeţi cu un deget pentru a activa câmpul Prolixitate punctuaţie ca punct de interes şi a deschide lista

derulantă cu opţiuni.

c.

În lista derulantă, atingeţi Niciunele dacă nu doriţi înlocuirea simbolurilor cu echivalentele rostite ale acestora.

d.

Atingeţi Unele, dacă doriţi ca următoarele simboluri să fie înlocuite cu echivalentele rostite: # (număr), $

(dolar), % (procent), & (ampersand), * (asterisc), + (plus), / (bară oblică), = (egal), @ (a-rond) şi ^ (accent

circumflex);

e.

Atingeţi Majoritatea, dacă doriţi să includeţi lista anterioară, plus următoarele simboluri: "(ghilimele),

( (paranteză stânga), ) (paranteză dreapta), - (cratimă), _ (caracter de subliniere), : (două puncte), ; (punct şi

virgulă), < (paranteză unghiulară stânga), > (paranteză unghiulară dreapta), [ (paranteză dreaptă stânga), ]

(paranteză dreaptă dreapta), \ (bară oblică inversă), | (bară verticală), ` (accent grav sau apostrof), ~ (tildă),

{ (acoladă stânga) şi } (acoladă dreapta);

f.

Atingeţi Toate dacă doriţi să includeţi toate listele anterioare de simboluri, plus următoarele: ? (semn de

întrebare) şi ! (semn de exclamaţie);

Ghidul utilizatorului

Setări

197

background image

g.

După setarea punctului de interes pe una dintre opţiunile din lista derulantă, atingeţi de două ori pentru a

selecta opţiunea dorită.

7.

Închideţi setările BlackBerry Screen Reader într-unul dintre următoarele moduri:
• Treceţi rapid cu degetul în sus din partea de jos a ecranului pentru a-l minimiza. Dacă dispozitivul dvs. are un

trackpad, încercaţi să nu îl atingeţi atunci când treceţi cu degetul în sus pentru a debloca ecranul. Treceţi rapid

cu degetul în sus din partea stângă sau dreaptă a trackpad-ului. Cu punctul de interes pe aplicaţia minimizată,

atingeţi de două ori cu două degete pentru a închide aplicaţia.

• Atingeţi

din colţul de jos-stânga pentru a seta punctul de interes. Apoi, atingeţi de două ori

din colţul de

jos-stânga al ecranului pentru a reveni în ecranul Accesibilitate. Atingeţi

din colţul de jos-stânga pentru a seta

punctul de interes. Apoi, atingeţi

din colţul de jos-stânga al ecranului pentru a reveni în ecranul Setări sistem.

Cu punctul de interes pe aplicaţia minimizată, atingeţi de două ori cu două degete pentru a închide aplicaţia.