BlackBerry Z3 - Modificarea limbii de introducere vocală

background image

Modificarea limbii de introducere vocală

1.

Pe ecranul de întâmpinare, treceţi rapid cu degetul în jos din partea superioară a ecranului.

2.

Atingeţi

Setări > Limbă şi introducere.

3.

Atingeţi Dictare vocală.

4.

În lista derulantă Limbă, atingeţi limba pe care doriţi să o utilizaţi.