BlackBerry Z3 - Introducerea textului prin dictare

background image

Introducerea textului prin dictare

Puteţi utiliza dictarea vocală pentru a tasta fără ajutorul mâinilor în loc să utilizaţi tastatura.

1.

Pentru a activa dictarea vocală, în ecranul de întâmpinare, treceţi rapid cu degetul în jos din partea superioară a

ecranului.

2.

Atingeţi

Setări > Limbă şi introducere.

3.

Atingeţi Dictare vocală.

4.

Activaţi comutatorul Dictare.

5.

În lista derulantă Limbă, atingeţi limba pe care doriţi să o utilizaţi.

6.

Pentru a începe dictarea, la apariţia tastaturii, apăsaţi

.

Ghidul utilizatorului

Setări

176