BlackBerry Z3 - Schimbarea tonului de apel

background image

Schimbarea tonului de apel

Indiferent de profilul de notificări setat pe dispozitivul BlackBerry, puteţi schimba tonul de apel la unul dintre tonurile de
apel implicite incluse pe dispozitiv sau utiliza un ton de apel pe care l-aţi descărcat.
Sfat: Tonurile de apel care erau disponibile numai pe dispozitivele pe care rula BlackBerry 7.1 sau o versiune anterioară

sunt disponibile acum şi pe dispozitivul BlackBerry 10.

1.

În ecranul de întâmpinare, treceţi rapid cu degetul în jos din partea superioară a ecranului.

2.

Atingeţi

Setări > Notificări.

3.

Din lista derulantă Ton de apel, atingeţi un ton de apel.

Pentru a utiliza o melodie drept ton de apel, atingeţi Navigare în muzică.