BlackBerry Z3 - Thay đổi nơi xuất hiện từ gợi ý

background image

đổi nơi xuất hiện từ gợi ý

Theo

mặc định, các từ gợi ý sẽ xuất hiện ngay trên Bàn phím BlackBerry do đó bạn không cần phải nhìn lên trên nơi đang

nhập

vào để xem các gợi ý đó. Nếu gặp khó khăn khi chọn các gợi ý, hoặc bạn thấy Bàn phím trông lộn xộn, thay vì thế bạn

thể cài để các gợi ý này xuất hiện phía trên Bàn phím.

1.

Trên

màn hình chính, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.

2.

Nhấn

Cài đặt > Ngôn ngữ và nhập liệu > Dự đoán và sửa lỗi.

3.

Trong

các danh sách thả xuống Chế độ Dọc và Chế độ Ngang, hãy chọn cách bạn muốn các từ gợi ý sẽ xuất hiện.

• Để các từ gợi ý hiển thị ở phía trên Bàn phím, hãy nhấn Trong cột.
• Để các từ gợi ý hiển thị ngay trên Bàn phím, hãy nhấn Trong Chữ cái.
• Để tắt các từ gợi ý, hãy nhấn Tắt.

Khi

cài các gợi ý từ xuất hiện bên trên Bàn phím, bạn có thể sử dụng gợi ý bằng cách vẩy lên từ bất cứ nơi nào ngay bên

dưới

từ mà bạn muốn sử dụng.

Kiểm

tra chính tả

Bật

kiểm tra chính tả

1.

Trên

màn hình chính, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.

2.

Nhấn