BlackBerry Z3 - Truy cập vào tập tin trên thẻ nhớ ngoài từ thiết bị gắn ngoài

background image

cập vào tập tin trên thẻ nhớ ngoài từ thiết bị gắn ngoài

Để

sử dụng tính năng Chế độ lưu trữ USB, bạn phải có một thẻ nhớ bên ngoài trong thiết bị BlackBerry của mình.

Chế

độ lưu trữ USB được thiết kế nhằm cho phép bạn sử dụng thiết bị của mình ở dạng ổ đĩa USB. Sử dụng cáp USB, bạn

thể kết nối thiết bị với máy tính, dàn âm thanh stereo trên xe hơi hoặc thiết bị gắn ngoài khác đồng thời truy cập được

vào

các tập tin trên thẻ nhớ của mình. Khi bạn bật Chế độ lưu trữ USB và kết nối thiết bị của mình với máy tính bằng cáp

USB,

thiết bị của bạn sẽ hiện trên máy tính ở dạng thiết bị lưu trữ tháo lắp được.

Ghi

chú: Khi Chế độ lưu trữ USB đang bật và thiết bị của bạn được kết nối với thiết bị gắn ngoài bằng cáp USB, ứng dụng

trên

thiết bị của bạn sẽ không thể truy cập được vào tập tin trên thẻ nhớ ngoài.

1.

Trên

màn hình chính, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.

2.

Nhấn

Cài đặt > Mạng và Kết nối > USB.

3.

Bật

khóa chuyển Chế độ lưu trữ USB.

Ngăn